4 NĂM HAY 40 NĂM Anh là Giám đốc Kiểm soát tài chính vùng Châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Exxon Mobil sau 19 năm gắn bó với mức lương hơn 10

?? 4 NĂM HAY 40 NĂM ? ⁉️⁉️
Anh là Giám đốc Kiểm soát tài chính vùng Châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Exxon Mobil sau 19 năm gắn bó với mức lương hơn 10.000$/tháng mà vẫn quyết định nghỉ việc để phát triển một quy trình Kinh doanh theo công nghệ 4.0, với Facebook trên phạm vi toàn cầu.
Và sau 5 năm làm việc nghiêm túc anh đã có khối tài sản hàng triệu đô la với dòng tiền về từ hơn 20 quốc gia trên thế giới. Anh đã thực hiện được đam mê của mình là đi du lịch khắp nơi với gia đình và giúp được hàng ngàn người thay đổi cuộc sống với thu nhập hàng triệu đô la giống như anh.
Điều gì khiến anh làm được điều này? Tại sao một người làm ở vị trí đó dám ra quyết định thay đổi? Quy trình kinh doanh gì sử dụng kênh Facebook có thể giúp anh phát triển trên toàn cầu?
Chương trình “4 năm hay 40 năm” diễn ra chiều thứ 7 tuần này ( 8/12) tại TP HCM sẽ trả lời tất cả những thông tin này.
Nếu bạn muốn muốn thay đổi cho doanh nghiệp của mình theo công nghệ 4.0 hoặc bạn đang làm công ăn lương,nhưng muốn gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp hơn thì hãy đến nghe nhé. Cơ hội này không có nhiều đâu bạn ạ.
Liên hệ với mình để biết thông tin cụ thể
From Julia with love ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 NĂM HAY 40 NĂM Anh là Giám đốc Kiểm soát tài chính vùng Châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Exxon Mobil sau 19 năm gắn bó với mức lương hơn 10

?? 4 NĂM HAY 40 NĂM ? ⁉️⁉️
Anh là Giám đốc Kiểm soát tài chính vùng Châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Exxon Mobil sau 19 năm gắn bó với mức lương hơn 10.000$/tháng mà vẫn quyết định nghỉ việc để phát triển một quy trình Kinh doanh theo công nghệ 4.0, với Facebook trên phạm vi toàn cầu.
Và sau 5 năm làm việc nghiêm túc anh đã có khối tài sản hàng triệu đô la với dòng tiền về từ hơn 20 quốc gia trên thế giới. Anh đã thực hiện được đam mê của mình là đi du lịch khắp nơi với gia đình và giúp được hàng ngàn người thay đổi cuộc sống với thu nhập hàng triệu đô la giống như anh.
Điều gì khiến anh làm được điều này? Tại sao một người làm ở vị trí đó dám ra quyết định thay đổi? Quy trình kinh doanh gì sử dụng kênh Facebook có thể giúp anh phát triển trên toàn cầu?
Chương trình “4 năm hay 40 năm” diễn ra chiều thứ 7 tuần này ( 8/12) tại TP HCM sẽ trả lời tất cả những thông tin này.
Nếu bạn muốn muốn thay đổi cho doanh nghiệp của mình theo công nghệ 4.0 hoặc bạn đang làm công ăn lương,nhưng muốn gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp hơn thì hãy đến nghe nhé. Cơ hội này không có nhiều đâu bạn ạ.
Liên hệ với mình để biết thông tin cụ thể
From Julia with love ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 NĂM HAY 40 NĂM Anh là Giám đốc Kiểm soát tài chính vùng Châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Exxon Mobil sau 19 năm gắn bó với mức lương hơn 10

?? 4 NĂM HAY 40 NĂM ? ⁉️⁉️
Anh là Giám đốc Kiểm soát tài chính vùng Châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Exxon Mobil sau 19 năm gắn bó với mức lương hơn 10.000$/tháng mà vẫn quyết định nghỉ việc để phát triển một quy trình Kinh doanh theo công nghệ 4.0, với Facebook trên phạm vi toàn cầu.
Và sau 5 năm làm việc nghiêm túc anh đã có khối tài sản hàng triệu đô la với dòng tiền về từ hơn 20 quốc gia trên thế giới. Anh đã thực hiện được đam mê của mình là đi du lịch khắp nơi với gia đình và giúp được hàng ngàn người thay đổi cuộc sống với thu nhập hàng triệu đô la giống như anh.
Điều gì khiến anh làm được điều này? Tại sao một người làm ở vị trí đó dám ra quyết định thay đổi? Quy trình kinh doanh gì sử dụng kênh Facebook có thể giúp anh phát triển trên toàn cầu?
Chương trình “4 năm hay 40 năm” diễn ra chiều thứ 7 tuần này ( 8/12) tại TP HCM sẽ trả lời tất cả những thông tin này.
Nếu bạn muốn muốn thay đổi cho doanh nghiệp của mình theo công nghệ 4.0 hoặc bạn đang làm công ăn lương,nhưng muốn gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp hơn thì hãy đến nghe nhé. Cơ hội này không có nhiều đâu bạn ạ.
Liên hệ với mình để biết thông tin cụ thể
From Julia with love ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 NĂM HAY 40 NĂM Anh là Giám đốc Kiểm soát tài chính vùng Châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Exxon Mobil sau 19 năm gắn bó với mức lương hơn 10

?? 4 NĂM HAY 40 NĂM ? ⁉️⁉️
Anh là Giám đốc Kiểm soát tài chính vùng Châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Exxon Mobil sau 19 năm gắn bó với mức lương hơn 10.000$/tháng mà vẫn quyết định nghỉ việc để phát triển một quy trình Kinh doanh theo công nghệ 4.0, với Facebook trên phạm vi toàn cầu.
Và sau 5 năm làm việc nghiêm túc anh đã có khối tài sản hàng triệu đô la với dòng tiền về từ hơn 20 quốc gia trên thế giới. Anh đã thực hiện được đam mê của mình là đi du lịch khắp nơi với gia đình và giúp được hàng ngàn người thay đổi cuộc sống với thu nhập hàng triệu đô la giống như anh.
Điều gì khiến anh làm được điều này? Tại sao một người làm ở vị trí đó dám ra quyết định thay đổi? Quy trình kinh doanh gì sử dụng kênh Facebook có thể giúp anh phát triển trên toàn cầu?
Chương trình “4 năm hay 40 năm” diễn ra chiều thứ 7 tuần này ( 8/12) tại TP HCM sẽ trả lời tất cả những thông tin này.
Nếu bạn muốn muốn thay đổi cho doanh nghiệp của mình theo công nghệ 4.0 hoặc bạn đang làm công ăn lương,nhưng muốn gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp hơn thì hãy đến nghe nhé. Cơ hội này không có nhiều đâu bạn ạ.
Liên hệ với mình để biết thông tin cụ thể
From Julia with love ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 NĂM HAY 40 NĂM Anh là Giám đốc Kiểm soát tài chính vùng Châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Exxon Mobil sau 19 năm gắn bó với mức lương hơn 10

?? 4 NĂM HAY 40 NĂM ? ⁉️⁉️
Anh là Giám đốc Kiểm soát tài chính vùng Châu Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Exxon Mobil sau 19 năm gắn bó với mức lương hơn 10.000$/tháng mà vẫn quyết định nghỉ việc để phát triển một quy trình Kinh doanh theo công nghệ 4.0, với Facebook trên phạm vi toàn cầu.
Và sau 5 năm làm việc nghiêm túc anh đã có khối tài sản hàng triệu đô la với dòng tiền về từ hơn 20 quốc gia trên thế giới. Anh đã thực hiện được đam mê của mình là đi du lịch khắp nơi với gia đình và giúp được hàng ngàn người thay đổi cuộc sống với thu nhập hàng triệu đô la giống như anh.
Điều gì khiến anh làm được điều này? Tại sao một người làm ở vị trí đó dám ra quyết định thay đổi? Quy trình kinh doanh gì sử dụng kênh Facebook có thể giúp anh phát triển trên toàn cầu?
Chương trình “4 năm hay 40 năm” diễn ra chiều thứ 7 tuần này ( 8/12) tại TP HCM sẽ trả lời tất cả những thông tin này.
Nếu bạn muốn muốn thay đổi cho doanh nghiệp của mình theo công nghệ 4.0 hoặc bạn đang làm công ăn lương,nhưng muốn gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp hơn thì hãy đến nghe nhé. Cơ hội này không có nhiều đâu bạn ạ.
Liên hệ với mình để biết thông tin cụ thể
From Julia with love ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *