Bạn không thể thống nhất suy nghĩ của mọi người nhưng bạn có thể thống nhất mọi người qua một mục tiêu chung

Bạn không thể thống nhất suy nghĩ của mọi người, nhưng bạn có thể thống nhất mọi người qua một mục tiêu chung.
*** Đừng cho rằng mình sẽ có thể đảm bảo điều mọi người suy nghĩ là nhất quán; chuyện đó là bất khả thi.
*** 30% mọi người sẽ không bao giờ tin bạn. Đừng để đồng nghiệp và cấp dưới làm việc cho bạn. Thay vì thế, hãy để họ làm việc vì một mục tiêu chung.
*** Dễ dàng hơn nhiều khi thống nhất cả công ty dưới một mục tiêu chung hơn là thống nhất cả công ty xung quanh một người cụ thể.
*** Lãnh đạo Hoàng Gia chúng tôi chỉ với 1 mục tiêu chung là Mang Giá Trị Đến Với Mọi Người.
*** Chúc cả nhà học tập được nhiều giá trị hay và hành động mãnh liệt để chinh phục thành công sớm nhất có thể.

2 thoughts on “Bạn không thể thống nhất suy nghĩ của mọi người nhưng bạn có thể thống nhất mọi người qua một mục tiêu chung”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *