Văn phòng Hội Nữ doanh nhân TP HCM cần tìm một freelancer IT support

Văn phòng Hội Nữ doanh nhân TP.HCM cần tìm một freelancer IT support
Công việc:
– Kiểm tra, bảo trì desktop/laptop văn phòng định kỳ 3 tháng/lần
– Kiểm tra virus
– Vệ sinh máy 6 tháng/lần
– Khắc phục sự cố máy tính
– Cài đặt thêm các phần mềm khi có yêu cầu
– Đề xuất thay thế/sửa chữa khi cần
Số lượng máy: 8
Thời gian làm việc
– Đến kiểm tra bảo trì mỗi 3 tháng
– Hỗ trợ từ xa và đến khắc phục khi có lỗi nặng cần xử lí
Thông tin vui lòng gửi về:
hawee.pr@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *